Adam Niedzielski nowym prezesem NFZ

Adam Niedzielski, pełniący obowiązki prezesa Funduszu, został w czwartek (10 października) pozytywnie zaopiniowany przez Radę Centrali NFZ na stanowisko prezesa NFZ – poinformowało Rynek Zdrowia biuro prasowe Centrali NFZ.

Niedzielski to ekonomista i menedżer, specjalizujący się w zarządzaniu finansami oraz zarządzaniu strategicznym. Pracował w polskich instytucjach rządowych oraz jako pracownik naukowy.

W latach 2002–2007 pełnił funkcję doradcy ekonomicznego w Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie do jego obowiązków należały m.in. prace analityczne związane z kontrolami w zakresie wykonania budżetu państwa, a także prowadzenie i nadzór kontroli finansowych oraz wykonania zadań. Jako dyrektor Departamentu Finansów Zakładu i Departamentu Kontrolingu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zajmował się m.in. koordynacją systemu kontroli zarządczej, benchmarkingiem wewnętrznych zasobów i kosztów oraz nadzorem nad projektami finansowanymi ze środków UE (2007-2013).

W latach 2013-2016 pracował jako dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji (następnie Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich) w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie odpowiadał m.in. za przygotowanie i koordynowanie wdrażania strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020, a także wprowadzanie systemu zarządzania portfelowego.

Od lutego 2016 r. jako radca prezesa w ZUS odpowiadał za opracowanie strategii komunikacji Zakładu na lata 2016-2020, analizę ekonomiczną systemu ubezpieczeń społecznych oraz analizę systemu zarządzania Zakładem. Od 23 listopada 2016 był dyrektorem generalnym w Ministerstwie Finansów.

Decyzją ministra zdrowia z 12 lipca 2018 r. został powołany na stanowisko zastępcy prezesa NFZ ds. operacyjnych. Obowiązki objął 17 lipca 2018. 18 lipca 2019 r. minister zdrowia Łukasz Szumowski powierzył mu obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

źródło: rynekzdrowia.pl

Copyright © 2021. Powered by WordPress & Romangie Theme.