MZ zapewnia, że nie chce likwidować programów in vitro, uprości procedury

Nowelizacja ustawy o świadczeniach ma wprowadzić zmiany w programach zdrowotnych, które posłużą ich uproszczeniu i doprecyzowaniu – wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia. Opiniowane przez AOTMiT będą tylko te projekty, dla których nie zostaną opublikowane rekomendacje.

Obecnie każdy projekt programu polityki zdrowotnej, który sporządza minister zdrowia lub jednostka samorządu terytorialnego, musi być oparty na mapach potrzeb zdrowotnych. Każdy projekt musi także zostać zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Wydłuża to znacznie czas tworzenia i wdrożenia takiego programu – zauważa MZ.

Stąd propozycja zmiany, by każdy projekt programu polityki zdrowotnej był oparty nie tylko na danych wynikających z map potrzeb zdrowotnych, lecz także na dostępnych danych epidemiologicznych i na rekomendacji prezesa Agencji. Byłaby ona wydawana dla konkretnego problemu zdrowotnego i przygotowana na podstawie dowodów naukowych.

AOTMiT ma wydawać opinie dla zalecanych technologii medycznych lub interwencji oraz warunków realizacji programów polityki zdrowotnej dotyczących danego problemu zdrowotnego, dla których rekomendacje prezesa Agencji nie zostaną opublikowane.

Resort zdrowia zapewnia, że w nowym projekcie ustawy o świadczeniach nie ma przepisów likwidujących programy polityki zdrowotnej, które są już realizowane. Nie ma tam również nic na temat obowiązku ponownej oceny programów, które zostały już zaopiniowane przez AOTMiT.

W myśl planowanej zmiany minister zdrowia będzie miał możliwość zawieszenia programów, jeśli na przykład będą konieczne przesunięcia finansowe, ale tylko w przypadku programów opracowywanych, wdrażanych, realizowanych i finansowanych przez ministra zdrowia, ale nie przez samorządy.

źródło: rynekzdrowia.pl

Masz coś do powiedzenia:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Copyright © 2021. Powered by WordPress & Romangie Theme.