Opublikowano Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020

Opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który ustanawia Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016–2020 określający strategię działań mających na celu: zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym; kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, w szczególności zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020 stanowi załącznik do rozporządzenia.

Podmiotami biorącymi udział w realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020 są: ministrowie właściwi ze względu na cele Programu, w szczególności ministrowie właściwi do spraw: zdrowia, zabezpieczenia społecznego, rodziny, pracy, oświaty i wychowania, nauki, szkolnictwa wyższego, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości oraz obrony narodowej; Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ); samorządy województw, powiatów i gmin.

Czytaj: www.legislacja.rcl.gov.pl

źródło: rynekzdrowia.pl

Masz coś do powiedzenia:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Copyright © 2021. Powered by WordPress & Romangie Theme.