Pediatrzy protestują. Nie chcą przyjmować dorosłych pacjentów

Nowe zasady organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie podobają się lekarzom. Niektórzy z nich zrezygnowali przez nie z pracy z szpitalu. Ustawa, która 1 października wchodzi w życie, nakłada na placówki pediatryczne, które znalazły się w sieci, obowiązek zabezpieczenia „wieczorynki” także dla dorosłych pacjentów.

Troje lekarzy specjalistów złożyło wypowiedzenia z pracy w Szpitalu Dziecięcym im. Krysiewicza po tym, jak dowiedzieli się, że będą musieli przyjmować dorosłych pacjentów w czasie nocnych i świątecznych dyżurów pomocy doraźnej. Pozostali lekarze także rozważają, czy nie pójść ich śladem.

Problem w szpitalu dziecięcym dotyczy dwóch podstawowych kwestii. Pierwsza to obowiązek zapewnienia pomocy doraźnej wszystkim pacjentom (także dorosłym), jaki na placówki w sieci nałożyła ustawa wchodząca w życie w październiku. Drugi problem to organizacja tej pomocy w tej konkretnej placówce.

więcej: plus.polskatimes.pl

Copyright © 2021. Powered by WordPress & Romangie Theme.