Prof. Cezary Szczylik odchodzi z WIM

Po 40 latach pracy w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie i 24 latach kierowania w nim Kliniką Onkologii, prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik rozstaje się ze swoim pracodawcą. W WIM pozostanie tylko do końca października. Na razie nie zdradza swoich planów.

W 1984 roku, razem z prof. Wiesławem Jędrzejczakiem, prof. Cezary Szczylik przeprowadził pierwszy w Polsce udany przeszczep allogeniczny szpiku kostnego, a rok później przeszczep autologiczny. W 1989 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych na stypendium American Leukemia Foundation i do Thomas Jefferson University w Filadelfii, gdzie prowadził badania nad przewlekłą białaczką szpikową. Był głównym autorem pierwszej pracy naukowej, opublikowanej w „Science” (1991), w której zespół badaczy udowodnił, że hamując określone geny, można zahamować rozwój białaczki.

Po powrocie do Polski w 1993 roku został kierownikiem Kliniki Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Wojskowy Instytut Medyczny Centralnego Szpitala Klinicznego MON).

Prof. Szczylik jest autorem ponad 200 prac naukowych opublikowanych m.in. w „Science”, „New England Journal of Medicine” i „Journal of Experimental Medicine”. Stworzył Studium Medycyny Molekularnej – międzynarodową instytucję kształcącą młodych lekarzy i biologów. Specjalizuje się w leczeniu nowotworów wątroby, nerki i czerniaka oraz przeszczepianiu szpiku.

źródło: pulsmedycyny.pl

Copyright © 2021. Powered by WordPress & Romangie Theme.