Raport IQVIA: podsumowanie rynku farmaceutycznego w 2017 roku

Rynek farmaceutyczny w Polsce po raz kolejny zanotował wzrost – w 2017 r. przekroczył wartość 38 mld zł. W porównaniu do roku 2012, czyli pierwszego roku obowiązywania ustawy refundacyjnej, której regulacje spowodowały spadek wartości rynku, jest to o blisko 10 mld zł więcej – informuje firma analityczna IQVIA.

– Zatem jedna czwarta część obecnego rynku farmaceutycznego w Polsce została wygenerowana w ciągu ostatnich 5 lat. Istotnym komponentem wzrostu jest segment szpitalny, który którego udział we wzroście wynosi ponad 25%. Jest to przede wszystkim efekt rozwoju segmentu programów lekowych i chemioterapii, do którego wprowadzane są nowe, często innowacyjne leki o relatywnie wysokim koszcie terapii – podaje IQVIA w raporcie „Rynek farmaceutyczny w 2017 roku”.

W 2017 roku całkowita wartość rynku farmaceutycznego (segmenty: apteczny, szpitalny oraz sprzedaż wysyłkowa e-aptek), liczona w cenach detalicznych, wyniosła 38,3 mld zł, co oznacza wzrost o 4,9% rok do roku, czyli o 1,8 mld zł więcej – podaje firma IQVIA w raporcie „Rynek farmaceutyczny w 2017 roku”.

Rynek aptek otwartych stanowił 83,3% całego rynku farmaceutycznego. Jego dynamika na poziomie 3,8% była wyższa niż w 2016 roku, kiedy wynosiła 3,2% w ujęciu rok do roku (rdr) . Największą sprzedaż (wartościowo) wygenerował segment leków na receptę, który miał 57,7% udziału w rynku aptek otwartych. Wzrósł on o 2,4%, czyli ponad 431 mln zł.

Natomiast segment leków i produktów dostępnych bez recepty, który stanowił 42,3% rynku aptek otwartych, wzrósł o 5,6%, czyli o 723 mln zł.

Rynek sprzedaży wysyłkowej e-aptek stanowił 1,2% całego rynku farmaceutycznego. W analizowanym okresie osiągnął wartość ponad 466 mln zł i dynamikę na poziomie 20,5%, co oznacza wzrost o ponad 79 mln zł rok do roku.

Rynek szpitalny stanowił 15,5% całego rynku farmaceutycznego. Jego dynamika na poziomie 10,4% była niższa niż w 2016 roku, kiedy wynosiła 11,9% rdr. Największą sprzedaż (wartościowo) wygenerował segment leków będących w programach lekowych i chemioterapii, który miał 70% udziału w rynku szpitalnym. Wzrósł on o 11,2%, czyli o 419 mln zł. Natomiast segment leków będących poza tymi wykazami, który stanowił 30%, wzrósł o 8,5%, czyli o 138 mln zł.

źródło: rynekzdrowia.pl

Copyright © 2021. Powered by WordPress & Romangie Theme.