Zmiana na stanowisku Rektora WAT

Decyzją podsekretarza stanu w MON prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego z dniem 1 czerwca 2016 roku czasowe pełnienie obowiązków Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej powierzono prorektorowi ds. wojskowych WAT płk. dr. hab. inż. Tadeuszowi Szczurkowi.

Płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych i Wojskowej Akademii Technicznej. Służbę zawodową rozpoczął w 15 pułku czołgów. Umiejętności dowódcze zdobywał dowodząc kolejno: plutonem, kompanią i batalionem a doświadczenie dydaktyczne pracując jako nauczyciel akademicki – wykładowca w Wojskowej Akademii Technicznej. W latach 2005-2008 Szef Logistyki Urzędu MON. W latach 2008-2012 zastępca rektora WAT a od 2012 prorektor ds. wojskowych. Stopień naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej a stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie w Akademii Obrony Narodowej. Jest autorem lub redaktorem naukowym dwunastu monografii i ponad sześćdziesięciu innych publikacji, w których porusza zagadnienia związane z konfliktami zbrojnymi, zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych oraz wykorzystaniem sił zbrojnych i techniki wojskowej w neutralizacji zagrożeń militarnych i niemilitarnych.

źródło: wat.edu.pl

Masz coś do powiedzenia:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Copyright © 2021. Powered by WordPress & Romangie Theme.