Związek Suplementy Polska w odpowiedzi na stanowisko NIL dot. reklam

W odpowiedzi na stanowisko samorządu lekarskiego ws. reklamy leków, wyrobów medycznych oraz suplementów diety z 16 września 2016 r., Związek Producentów i Dystrybutorów „Suplementy Polska” przypomina, że suplementy diety są produktami uregulowanymi na poziomie UE i przepisy prawa nie przewidują możliwości prawnego zakazu ich reklamy.

W opinii związku zrzeszającego wiodące firmy obecne na rynku suplementów diety, łatwa dostępność suplementów diety w kanale aptecznym jest kluczowa w dystrybucji tej kategorii produktów głównie z uwagi na możliwość uzyskania od farmaceuty obiektywnych i profesjonalnych informacji o działaniu substancji zawartych w suplementach diety i ochronę konsumenta przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Dodatkowo – w opinii Związku Producentów i Dystrybutorów ”Suplementy Polska” – samo wycofanie z aptek suplementów diety lub ograniczenie ich asortymentu, będzie nieuzasadnionym ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej, wywołującym negatywne skutki ekonomiczne tak dla aptek, producentów i dystrybutorów suplementów diety, jak samego budżetu państwa, co zostało również podkreślone na posiedzeniu Trójstronnego Podzespołu ds. Polityki Lekowej dn. 27 września 2016 r.

Związek stoi na stawisku, iż edukacja, promocja zdrowia i zdrowych zachowań oraz rzetelna informacja to nieodłączny element rynku suplementów diety. ”Suplementy Polska” wskazują też, że wiele substancji zawartych w suplementach diety ma naukowo potwierdzony wpływ na zdrowie człowieka. Składniki suplementów diety z zatwierdzonymi oświadczeniami  zdrowotnymi to nie tylko witaminy i minerały, ale także sterole roślinne; EPA i DHA – pozytywnie wpływające na pracę serca; polifenole.

Jak czytamy w oświadczeniu, Związek Producentów i Dystrybutorów wraz z trzema innymi organizacjami branżowymi dokłada wszelkich starań, by zakończyć działania zmierzające do uregulowania reklam suplementów diety poprzez przyjęcie przez branżę Kodeksu Etyki Reklamy Suplementów Diety. Finalna wersja dokumentu, uwzględniająca wcześniejsze komentarze organów administracji publicznej zaangażowane w wypracowanie Kodeksu – jest na ukończeniu.

źródło: rynekzdrowia.pl

Masz coś do powiedzenia:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Copyright © 2022. Powered by WordPress & Romangie Theme.