Kamil Zalewski prezydentem ENYGO

Podczas XX Zjazdu European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) odbyły się wybory do zarządu European Network of Young Gynae Oncologist (ENYGO). Na jego czele stanął dr n. med. Kamil Zalewski, asystent Kliniki Ginekologii Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Obejmując tę funkcję, stał się on jednocześnie pełnoprawnym i zarazem najmłodszym członkiem zarządu ESGO (ENYGO działa w strukturze ESGO).

Dr Kamil Zalewski jest wykładowcą i instruktorem kursów laparoskopowych organizowanych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, głównym badaczem grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki na realizację badania „mikroRNA w surowicy pacjentek ze śródnabłonkową neoplazją sromu oraz chorych na płaskonabłonkowego raka sromu” w ramach programu „Preludium”. Bierze również udział w finansowanym z grantu NCN badaniu „Molekularne mechanizmy i markery progresji płaskonabłonkowego raka sromu” w ramach programu „Sonata BIS”.

W maju 2017 r. został koordynatorem Sekcji Młodych Ginekologów Onkologów Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, którego również jest członkiem.

ENYGO zrzesza ponad 700 młodych (poniżej 40. roku życia) ginekologów, ginekologów onkologów i lekarzy pokrewnych specjalności. Jego celem jest wspieranie młodych lekarzy zainteresowanych szkoleniem się w dziedzinie ginekologii onkologicznej w karierze zawodowej. Na czele ENYGO stoi siedmioosobowy zarząd.

źródło: pulsmedycyny.pl

Copyright © 2021. Powered by WordPress & Romangie Theme.