Nowy rektor WUM

Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś został rektorem elektem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2016-2020.

Prof. Wielgoś jest specjalistą położnictwa i ginekologii. Jego główne zainteresowania medyczne skupiają się wokół zagadnień, związanych z patologią ciąży, perinatologią, diagnostyką i terapią płodu oraz ultrasonografią.

Od roku 2010 kieruje I Katedrą i Kliniką Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.W roku 2013 został powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jest uznanym w kraju ekspertem w dziedzinie konfliktu serologicznego – prowadzi od wielu lat Ośrodek Konfliktu Serologicznego. Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Perinatologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Od września 2015 roku jest prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Jest współautorem licznych rekomendacji merytorycznych PTG, a jako prezes towarzystwa zainicjował i wprowadził wiele istotnych zmian reformatorskich w jego funkcjonowaniu. W latach 2006-2013 pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa mazowieckiego, a od roku 2013 do chwili obecnej jest konsultantem krajowym w dziedzinie perinatologii.

Pod jego kierunkiem został opracowany szczegółowy program szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie. Był również jednym z inicjatorów oraz współautorem opracowania standardów postępowania w przypadku wystąpienia wybranych powikłań ciąży, ogłoszonych w randze rozporządzenia ministra zdrowia.

źródło: pulsmedycyny.pl

Masz coś do powiedzenia:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Copyright © 2021. Powered by WordPress & Romangie Theme.